M2P

Przygotowanie ESP

Przed użyciem trzeba przygotować ESP do pracy. Do tego wymagany jest komputer.

Windows:

1. Zainstalować Python, najlepiej z pozomu Microsoft Store. Wyszukać Python 3.10 i zainstalować

2. zainstalować ESP tools Uruchomoć „cmd.exe”

komenda:

python -m pip install esptools

uwaga, jeżeli pojawi się komunikat

  WARNING: The scripts pyserial-miniterm.exe and pyserial-ports.exe are installed in 'C:\Users\...........\AppData\Local\Packages\PythonSoftwareFoundation.Python.3.10_qbz5n2kfra8p0\LocalCache\local-packages\Python310\Scripts' which is not on PATH.
Consider adding this directory to PATH or, if you prefer to suppress this warning, use --no-warn-script-location.

należy dodać tą ścieżkę do „PATH”:

  • control panel → Enviroment Variables
  • Zmienne użytkownika dla ……..
  • wybrać „Path” i dodać ścieżkę powyżej

Obraz micropython